Free Themes Joomla by Hostgator

Król Agryppa

Utworzono: czwartek, 09 lipiec 2020

Krol AgryppaDwudziesty szósty rozdział Dziejów Apostolskich opisuje świadectwo Pawła złożone przed królem Agryppą w obecności wielu dostojników. Co wiemy o tym człowieku? Paweł mówi bardzo znamienne słowa:

... jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi (Dz.Ap. 26:3)

Możemy powiedzieć, że Agryppa był człowiekiem, dla którego religia żydowska nie była niczym obcym. Znał dokładnie wszystkie zwyczaje, a więc jak dzisiaj wielu ludzi miał dużą wiedzę na wszelkie tematy związane z religią. Paweł potwierdza nawet:

Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. (Dz.Ap. 26:27)

Czytaj więcej...

Jak Jonasz

Utworzono: wtorek, 30 czerwiec 2020

Jak JonaszJonasz był prorokiem Pana. Czytamy o nim już w 2 Księdze Królewskiej:

„zgodnie ze słowem Pana, Boga izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Chefer” (2 Król. 14:25)

Na początku księgi Jonasza czytamy, że po raz kolejny Jonasza „doszło słowo Pana” (Jon. 1:1). Została mu objawiona Boża wola. Jonasz otrzymał wyraźne i zrozumiałe polecenie do wykonania. Prorok Pański otrzymał polecenie, znał Bożą wolę, wiedział co powinien uczynić, a jak zareagował na słowo samego Boga? W następnych wierszach czytamy, że ten, który miał być Bożym narzędziem ostrzegającym bałwochwalcze miasto przed nadchodzącym sądem, próbował „uciec sprzed oblicza Pana” (Jon. 1:3). Postąpił dokładnie wbrew woli Bożej, uznając, że on, Izraelita, nie będzie zwiastował słowa Bożego wśród pogan. Nie chciał się zniżyć do tej czynności. Nie uważał, że poganie z Niniwy są godni Bożego miłosierdzia.

A co możemy powiedzieć o nas, dzisiejszych chrześcijanach?

Czytaj więcej...

Przyjmij i wierz

Utworzono: czwartek, 25 czerwiec 2020

Przyjmij i wierzBóg skierował do ludzi swoje Słowo zawarte w Piśmie Świętym, w Biblii. Zawartość Bożego objawienia jest dzisiaj pełna, kompletna i dostępna praktycznie dla każdego człowieka. W naszym chrześcijańskim kraju Biblia jest obecna w zdecydowanej większości, jeżeli nie w każdym domu. Jednak tak niewielu po nią regularnie sięga, tak niewielu chce poznawać Boże myśli, plany, miłość, świętość, łaskę...

Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Czy Słowo Boże jest zbyt zawiłe i skomplikowane? Czy jest za trudne do zrozumienia dla „przeciętnego” czytelnika? A może przez swoją niezmienność jest dzisiaj niezbyt atrakcyjne? Lub czy odbiera nam swobodę myślenia i postępowania?

Czytaj więcej...

Dwie drogi

Utworzono: środa, 17 czerwiec 2020

Dwie drogi„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Mat. 7:13-14)

W Ewangelii Mateusza znajdujemy szereg wypowiedzi Jezusa przedstawionych od piątego rozdziału, znanych pod nazwą „kazanie na górze”. Wiele zawartych w nim pouczeń przedstawionych jest na zasadzie kontrastów. Również zacytowany fragment Pisma Świętego mówi o dwóch przeciwstawnych wyborach w życiu człowieka, pokazanych na przykładzie dróg i bram.

Czytaj więcej...

Do czego dążysz?

Utworzono: piątek, 12 czerwiec 2020

DazeniaOd początku swego istnienia człowiekiem kieruje jego natura. Składa się ona z pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia. Człowiek stale pragnie zaspokajać swoje pragnienia i mimo, że wkłada w to wiele wysiłku i środków nie potrafi się trwale zadowolić. Niezależnie od statusu społecznego, stanu posiadania i innych czynników warunkujących nasze życie na ziemi naturalny (grzeszny) człowiek ciągle chce więcej wrażeń, pieniędzy, przyjemności. Odrodzony chrześcijanin nosi w sobie dwie natury: jedną grzeszną („stara natura”, „ciało”) i drugą zrodzoną z Boga („nowe życie”, „nowy człowiek”).

Czytaj więcej...

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

04
grudnia

Tylko uznaj swoją winę...


Księga Jeremiasza 3,13

Więcej…