Free Themes Joomla by Hostgator

Jak Jonasz

Utworzono: wtorek, 30 czerwiec 2020

Jak JonaszJonasz był prorokiem Pana. Czytamy o nim już w 2 Księdze Królewskiej:

„zgodnie ze słowem Pana, Boga izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Chefer” (2 Król. 14:25)

Na początku księgi Jonasza czytamy, że po raz kolejny Jonasza „doszło słowo Pana” (Jon. 1:1). Została mu objawiona Boża wola. Jonasz otrzymał wyraźne i zrozumiałe polecenie do wykonania. Prorok Pański otrzymał polecenie, znał Bożą wolę, wiedział co powinien uczynić, a jak zareagował na słowo samego Boga? W następnych wierszach czytamy, że ten, który miał być Bożym narzędziem ostrzegającym bałwochwalcze miasto przed nadchodzącym sądem, próbował „uciec sprzed oblicza Pana” (Jon. 1:3). Postąpił dokładnie wbrew woli Bożej, uznając, że on, Izraelita, nie będzie zwiastował słowa Bożego wśród pogan. Nie chciał się zniżyć do tej czynności. Nie uważał, że poganie z Niniwy są godni Bożego miłosierdzia.

A co możemy powiedzieć o nas, dzisiejszych chrześcijanach?

Czytaj więcej...

Przyjmij i wierz

Utworzono: czwartek, 25 czerwiec 2020

Przyjmij i wierzBóg skierował do ludzi swoje Słowo zawarte w Piśmie Świętym, w Biblii. Zawartość Bożego objawienia jest dzisiaj pełna, kompletna i dostępna praktycznie dla każdego człowieka. W naszym chrześcijańskim kraju Biblia jest obecna w zdecydowanej większości, jeżeli nie w każdym domu. Jednak tak niewielu po nią regularnie sięga, tak niewielu chce poznawać Boże myśli, plany, miłość, świętość, łaskę...

Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Czy Słowo Boże jest zbyt zawiłe i skomplikowane? Czy jest za trudne do zrozumienia dla „przeciętnego” czytelnika? A może przez swoją niezmienność jest dzisiaj niezbyt atrakcyjne? Lub czy odbiera nam swobodę myślenia i postępowania?

Czytaj więcej...

Dwie drogi

Utworzono: środa, 17 czerwiec 2020

Dwie drogi„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Mat. 7:13-14)

W Ewangelii Mateusza znajdujemy szereg wypowiedzi Jezusa przedstawionych od piątego rozdziału, znanych pod nazwą „kazanie na górze”. Wiele zawartych w nim pouczeń przedstawionych jest na zasadzie kontrastów. Również zacytowany fragment Pisma Świętego mówi o dwóch przeciwstawnych wyborach w życiu człowieka, pokazanych na przykładzie dróg i bram.

Czytaj więcej...

Do czego dążysz?

Utworzono: piątek, 12 czerwiec 2020

DazeniaOd początku swego istnienia człowiekiem kieruje jego natura. Składa się ona z pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia. Człowiek stale pragnie zaspokajać swoje pragnienia i mimo, że wkłada w to wiele wysiłku i środków nie potrafi się trwale zadowolić. Niezależnie od statusu społecznego, stanu posiadania i innych czynników warunkujących nasze życie na ziemi naturalny (grzeszny) człowiek ciągle chce więcej wrażeń, pieniędzy, przyjemności. Odrodzony chrześcijanin nosi w sobie dwie natury: jedną grzeszną („stara natura”, „ciało”) i drugą zrodzoną z Boga („nowe życie”, „nowy człowiek”).

Czytaj więcej...

Codziennie z Jezusem

Utworzono: wtorek, 09 czerwiec 2020

Codziennie z JezusemPrawdziwa społeczność z Jezusem dzisiaj jest tak samo możliwa dla każdego wierzącego, jak dwa tysiące lat temu dla apostołów. Najważniejsze jest jednak nasze codzienne pragnienie przebywania w bezpośredniej bliskości Pana. Jezus chce być z każdym codziennie. Nie potrzeba do tego specjalnych uroczystości, wspaniałej oprawy muzycznej, wielkich uniesień, ani żadnych specjalnych praktyk.

Czytaj więcej...

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kalendarz Dobry Zasiew

19
września

Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował; wysłał przeto posłów, dając im polecenie: Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby. Wtedy anioł Pański rzekł do Eliasza Tiszbity: Wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich: Czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: Z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz.


2. Księga Królewska 1,2-4

Więcej…