Free Themes Joomla by Hostgator

Wszyscy zgrzeszyli

Utworzono: poniedziałek, 20 kwiecień 2020

KrzyzPierwsze dwa rozdziały listu do Rzymian wykazują jednoznacznie, że każdy człowiek, niezależnie od swojego pochodzenia, czy to Żyd (znający wolę Bożą poprzez Prawo), czy poganin (będący z dala od obietnic Bożych) jest grzeszny i zgubiony dla Boga i nie znajdzie przed Nim żadnej wymówki.

 

 

Czytaj więcej...

Co było na początku

Utworzono: sobota, 18 kwiecień 2020

Piekno stworzeniaNauka od lat próbuje wyjaśnić nurtujące człowieka pytanie: jak powstał wszechświat? Powstało wiele „naukowych” hipotez i „wyjaśnień”, które maja rzekomo dać odpowiedź. W kanałach telewizyjnych, które mienią się być „naukowymi” pokazywane jest wiele sugestywnych programów, których jedynym zadaniem jest przekonanie odbiorców, że wszystko zostało już wyjaśnione naukowo i nie pozostaje nawet cień wątpliwości, że początek wszystkiego jest czysto fizyko-chemiczny. Tymczasem wszystkie te „wyjaśnienia” i „dowody” oparte są na bardzo wielu hipotezach, założeniach, założeniach do założeń, itd. Niestety nawet niektóre środowiska chrześcijańskie coraz częściej przyjmują te teorie za dobrą monetę. A co na to jedyny świadek tych wydarzeń? Czy Bóg odpowiada także na takie pytania?

Czytaj więcej...

Biblia - Pismo Święte - Słowo Boże

Utworzono: piątek, 17 kwiecień 2020

BibliaRóżnie nazywana księga w różnych środowiskach. Czym jest dla współczesnego człowieka? Zabytkiem? Starożytnym dziełem literackim? Przestarzałym pismem podważonym przez naukę?

Wiele różnych zdań można na ten temat przytoczyć. Ale czy ktoś chce się z tym zgodzić, czy nie, Biblia jest niezmiennym, skończonym Słowem Boga, w którym objawia On człowiekowi swoją wolę, naturę, miłość i zbawczy plan wykonany w Synu Jezusie Chrystusie. Nie ma poza Pismem Świętym żadnego innego objawienia czy uzupełnienia Bożych myśli.

Czytaj więcej...

Obrazy ze Starego Testamentu - Mury Jerozolimy

Utworzono: poniedziałek, 13 kwiecień 2020

Brama w murzeCały 3 rozdział księgi Nehemiasza opisuje proces odbudowy zburzonych murów Jerozolimy. Znajdujemy tu informacje na temat kto zajmował się odbudową i na jakim odcinku budowy pracował. Dla dzisiejszego zgromadzenia mury Jerozolimy oznaczają oddzielenie od świata, z jednej strony otaczając święte miasto, w którym odbywa się służba Boża, a z drugiej strony bronią przed dostępem wrogów, którzy mogliby zakłócić Boży porządek panujący wewnątrz. Dzisiejsze zgromadzenie (żywy kościół) również powinno pilnować aby „mury” oddzielające je od świata były „odbudowane”. Muszą one chronić przed błędnymi naukami, nie mającymi źródła w Słowie Bożym oraz zapewniać spokój dla tych którzy „wewnątrz” służą Bogu.

Czytamy, że w ramach prac prowadzonych przy murach zajęto się również bramami do miasta. Wszystkie bramy opisane w 3 rozdziale księgi Nehemiasza są wskazówkami dla dzisiejszego czytelnika Biblii obrazującymi Boże postrzeganie porządku w życiu zboru. Posuwając się wraz z budowniczymi wokół murów miasta możemy dostrzec kolejne obrazy (w opisanych bramach Jerozolimy) pokazujące nam Bożą wolę.

Czytaj więcej...

Wiek pierwszych ludzi

Utworzono: sobota, 11 kwiecień 2020

Wiek pierwszych ludziCzy zastanawiałeś się kiedyś co oznacza fakt, że przed potopem ludzie żyli o wiele dłużej? Ile pokoleń po Adamie mogło zapytać go bezpośrednio o doświadczenia z Edenu? A jak relacja bezpośredniego świadka wpłynęła na precyzję przekazu?

Czytaj więcej...

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

22
października

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.


List do Rzymian 1,16; List do Galacjan 3,28

Więcej…