Mucher - Czasy końca

Utworzono: wtorek, 21 styczeń 2020

Mucher   Czasy konca

Książka ta została napisana w 1991 roku jako zachęta dla czytelnika zainteresowanego proroctwami Biblii dotyczącymi biblijnej historii czasów końca. Autor daje nam rzetelny przegląd tego, co na ten temat mówi całe Słowo Boże. Przy komentowaniu korzysta dość szeroko z dobrej, uznanej literatury, napisanej w tym interesującym temacie. Sporadycznie ustosunkowuje się do ówczesnych krajów, wydarzeń politycznych i konkretnych osób.

Patrząc na to z perspektywy roku 2007 możemy zrobić bardzo ciekawe spostrzeżenia, że minęło tylko piętnaście lat, ale w historii zaszły gwałtowne i zasadnicze zmiany. Upadł system jawnie deklarujący ateizm na terenach byłego ZSRR. Powstałe państwa ubrały religijne płaszcze, ale czy zmienili się również ludzie w tych państwach? Z pewnością człowiek zmienia się wolniej niż historia. Szczególnie, gdy był kształtowany od kilku pokoleń dla potrzeb wojującego ateizmu. Również z pewnością możemy powiedzieć, że w tych piętnastu latach da się zauważyć postępującą na całym świecie ogólną

laicyzację i ateizację wszystkich religijnych ludzi, a szczególnie dotyczącą ludzi w chrześcijaństwie. Prowadzi to w konsekwencji do ukrytej wrogości lub jawnej niechęci odnośnie Boga i Chrystusa, którego posłał i który urzeczywistnił, będąc tutaj na ziemi, prawa miłości i wolności bożej. Ciągle rosną więc armie gotowe zdecydowanie przeciwstawiać się wszystkiemu co Boże. Do końca dziejów historii mogą one ubierać się jeszcze w różne mundury i zajmować różne pozycje, ale w końcu pod jednym sztandarem wyruszą na bój swój ostatni. Bo czy człowiek może zniszczyć Boga i ostać się?

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

18
lipca

A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Ewangelia Jana 20,26-29

Więcej…