Free Themes Joomla by Hostgator

Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Poprawiono: piątek, 20 styczeń 2017

05
kwietnia

A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.


Ewangelia Jana 19,25-27


Podczas publicznej służby Jezusa Chrystusa opisanej w Ewangeliach wielokrotnie czytamy o Jego matce, Marii, natomiast nigdzie nie znajdujemy wzmianki o Józefie, jej mężu. W Ewangelii Mateusza 13,5 Pan Jezus został nazwany synem cieśli, a w Ewangelii Marka 6,3 – cieślą. Fakty te zdają się wskazywać na to, że gdy pierworodny syn Marii wykonywał swoją publiczną służbę na ziemi, w tym czasie była już ona wdową. Ewangelia Jana 7,5 mówi nam o tym, że nawet bracia Pana nie wierzyli w Niego.

Symeon powiedział Marii, która wraz z mężem przyszła do świątyni, by przynieść dzieciątko, wypełniając tym samym przepisy zakonu, że jej własną duszę przeniknie miecz (Ew. Łukasza 2,34-35). Niewątpliwie to proroctwo wypełniło się, gdy Maria stała u stóp krzyża, patrząc na cierpienie swojego drogiego syna. Jaką udręką musiał być dla niej widok strasznego okrucieństwa zadanego Mu przez niegodziwych ludzi! Ten, o którym anioł powiedział, że będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, któremu miał zostać dany tron Dawida (czyt. Ew. Łukasza 1,31-35), konał na krzyżu w najstraszliwszych mękach!

I to właśnie wtedy jej drogi, sprawiedliwy i święty Syn Boży powiedział do niej kilka słów, powierzając ją swojemu umiłowanemu uczniowi, Janowi, który także stał pod krzyżem. Następnie przemówił do Jana, polecając mu, aby zaopiekował się jego matką. Nawet tak strasznie cierpiąc, Pan myślał o niej i nie zapomniał się o nią zatroszczyć. Cóż za miłość!

Ostatni raz czytamy o Marii w Piśmie Świętym w Dziejach Apostolskich 1,14. Widzimy ją w gronie pierwszych wierzących po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa trwającą w modlitwie wraz z uczniami oraz ze swoimi synami, którzy uwierzyli.

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kalendarz Dobry Zasiew

05
kwietnia

A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.


Ewangelia Jana 19,25-27

Więcej…