Free Themes Joomla by Hostgator

Właściwa droga

Utworzono: czwartek, 27 sierpień 2020

Wlasciwa drogaObserwując wiele dyskusji prowadzonych głównie w internecie, na różnego rodzaju forach dyskusyjnych można zauważyć, że jest wielu chrześcijan, którzy bardzo wiele energii poświęcają na dyskusje związane z różnicami poglądów pomiędzy poszczególnymi denominacjami, na które ludzie podzielili kościół. Na początku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że podział taki nie był i nie jest zamysłem Boga, ale wynika wyłącznie z nieposłuszeństwa człowieka (również wierzącego) względem woli Bożej wyrażonej w Jego Słowie. Często można być zdumionym wiedzą poszczególnych uczestników takich dyskusji i szeroką znajomością szczegółów dotyczących różnego rodzaju poglądów, teorii, ich źródła pochodzenia, czasów powstania itd. Rzeczywiście osiągnięcie wysokiego poziomu takiej wiedzy wymaga wiele zaangażowania, poświęcenia czasu i swego rodzaju „studiów”. Wiedzę tą można bez wątpienia wykorzystać do udowadniania przekonań, obrony jakiejś denominacji chrześcijańskiej. Jednak w głowie oddanego Bogu chrześcijanina powstaje w sposób naturalny pytanie czy tego rodzaju wiedza jest przydatna do służby dla Pana zgodnej z Jego wolą? Czy doskonała znajomość wszelkich odłamów chrześcijańskiego podzielonego świata, a może również innych religii prowadzi nas do bliższej społeczności z naszym Bogiem?

Wydaje się, że najlepszą odpowiedzią na powyżej postawiony problem jest historia opowiadana wielokrotnie przez sługi Boże:

W trakcie rejsu statkiem wycieczkowym, w najciekawszym punkcie podróży statek prowadzony pewną ręką załogi, musiał pokonać wąską cieśninę pomiędzy wysokimi skałami. Woda w tym miejscu była stosunkowo płytka. Dodatkowo drogę utrudniały liczne podwodne skały. Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać piękno otaczającego ich krajobrazu, a jednocześnie byli wyraźnie świadomi niebezpieczeństwa czającego się w morskich falach. Skały raz po raz wynurzały się z wody i wydawało się, że statek prawie ociera się o nie. Po bezpiecznym przejściu przez cieśninę do kapitana podszedł jeden z pasażerów, żeby wyrazić uznanie dla załogi za świetnie prowadzony rejs. W trakcie rozmowy z kapitanem pasażer wyraził przekonanie, że kapitan zapewne doskonale zna wszelkie przeszkody na trasie rejsu, aby móc je bezpiecznie ominąć. Musi znać wszystkie podwodne skały i płytkie miejsca, aby nie rozbić statku. Jakież było jego zdziwienie, kiedy kapitan odpowiedział, że nie zna żadnej skały, ani żadnej przeszkody. Za to doskonale zna jedyną, bezpieczną drogę, którą wielokrotnie przepływa swoim statkiem w czasie podobnych wycieczek. I zawsze tylko tą drogą się porusza w trakcie przeprawy przez niebezpieczną cieśninę.

Czy ta historia nie powinna nas czegoś nauczyć? Czy często nie skupiamy się na poznawaniu wszelkich przeszkód, które szatan stawia na drodze wierzących ludzi, zamiast poświęcać czas na poznawanie właściwej, Bożej drogi poprzez studiowanie Jego Słowa? Bóg nie zachęca nas do zajmowania się wszystkim co oferuje ten świat, ale pragnie abyśmy wzrastali „w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2List Piotra 3.18). Nasze myśli mają kierować się w górę „jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;  o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (List do Kolosan 3.1-2). Nie musimy zajmować się wszystkimi poglądami i teoriami wymyślonymi przez ludzi w ciągu stuleci. Starajmy się poznawać niezmienną wolę Bożą wyrażoną jedynie w Biblii, Słowie Bożym. Wtedy będziemy w stanie odnieść się do wszelkich poglądów przez pryzmat woli Bożej, bez własnych idei i twierdzeń. Będziemy mogli porównać każde zdanie z jedynym prawdziwym autorytetem: z tym co mówi do nas Bóg.

„Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane” (1List Piotra 1.25).

kontakt

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kalendarz Dobry Zasiew

26
czerwca

Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.


Psalm 68,21

Więcej…