Free Themes Joomla by Hostgator

Zarzuty wobec Boga

Utworzono: wtorek, 02 czerwiec 2020

WojnaCzęsto można usłyszeć zdania podobne do tego: jeżeli Bóg jest miłosierny to dlaczego dopuszcza do wojen, zbrodni, krzywdzenia dzieci, itd. Jeżeli to wszystko się dzieje, to Bóg nie istnieje lub nie jest wcale dobry. Ludzie koniecznie chcą znaleźć kogoś kogo można obarczyć odpowiedzialnością za całe zło na świecie. Skoro można kogoś uczynić odpowiedzialnym za wszelką niesprawiedliwość, to tym samym siebie stawia się w lepszym świetle. W efekcie pycha zostaje zaspokojona i życie toczy się dalej... Tymczasem jedynym powodem wszystkich nieszczęść na świecie jest grzech, a powodem, dzięki któremu grzech jest na świecie jest człowiek. To przez nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga grzech pojawił się na świecie i panuje nad wszystkimi ludźmi, którzy rodzą się na Ziemi. Ludzie żyjący w grzechu nie mogą mu się przeciwstawić i zło się stale potęguje. Jedynym wyzwoleniem z tego błędnego koła jest Jezus Chrystus, który na krzyżu pokonał grzech i śmierć. Każdy kto uzna swój grzeszny stan, fakt, że sam nie może wyrwać się z niego, będzie prosił Boga o przebaczenie na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu - mieści się w zdaniu: „grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską” (List do Rzymian 6:14). Dziecko Boże, które doświadczyło zbawiającej łaski doskonale rozumie, że „Bóg jest miłością” (1 List Jana 4:8), a zło które obserwujemy wokół siebie podlega Bożemu sądowi i tylko dzięki nieskończonemu miłosierdziu sąd ten jeszcze jest odroczony w czasie gdyż Pan „okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2 List Piotra 3:9). Dlatego nigdy nie próbuj czynić zarzutów Bogu, gdyż „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia Jana 3:16).

kontakt

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

18
lipca

A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Ewangelia Jana 20,26-29

Więcej…