Free Themes Joomla by Hostgator

Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Utworzono: piątek, 20 styczeń 2017

14
października

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego.
List do Efezjan 1,7


Jeżeli żałujesz swoich grzechów i szczerze wyznasz je Bogu i uwierzysz, że Jezus Chrystus na krzyżu poniósł za nie Boży sąd, zostaniesz zbawiony. To Boże zbawienie zawiera w sobie następujące aspekty:

1. Bóg przebaczył Ci wszystkie grzechy. Nie muszą one już dłużej obciążać Twojego sumienia. Apostoł Jan potwierdził tę prawdę w swoim liście: „Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego” (1. Jana 2,12).

2. Nie musisz już nigdy obawiać się kary za popełnione grzechy. Jezus Chrystus zapewnia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5,24).

3. Twoja relacja z Bogiem została zawarta raz na zawsze: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rzym. 5,1).

4. Nie musisz obawiać się śmierci. Gdy umrzesz, pójdziesz do Chrystusa, do raju. Apostoł Paweł wyraził tę radosną pewność w słowach: „Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej” (Fil. 1,23).

5. Czeka Cię wspaniała przyszłość: „...najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1. Tes. 4,16-17).

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

31
maja

Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism.


1. List do Koryntian 15,3-4

Więcej…