Free Themes Joomla by Hostgator

Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Poprawiono: piątek, 20 styczeń 2017

17
marca

[…] Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność […] odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary.
2. Księga Mojżeszowa 34,6-7


Wielu ludzi posiada swoje własne wyobrażenia o Bogu. Niejednokrotnie zapominają oni o tym, co mówi Biblia: "Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać (...)" (Joba 36,26). On przewyższa wszystko, co nasz umysł jest w stanie sobie wyobrazić. O Bogu możemy wiedzieć jedynie tyle, ile On sam nam objawił. A chociaż Biblia objawia wiele z Jego natury, to i tak krąży wiele fałszywych opinii na temat Boga.

Są ludzie, którzy twierdzą, że Boga w ogóle nie ma. Ponieważ nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, ciągle szukają dowodów na poparcie swojej tezy. Każdy, kto obserwuje naturę i widzi jej niepodważalne cuda świadczące wyraźnie o istnieniu Boga, a mimo to upiera się, że wszystko powstało samo z siebie, nie jest szczery. Nikt nie urodził się bluźniercą i ateistą.

Wielu podważa Jego istnienie w inny sposób. Zadają oni pytania typu: "Jeśli On rzeczywiście istnieje, dlaczego dopuszcza do tak wielu tragedii?". Ale mówiąc tak, zapominają o jednej bardzo istotnej kwestii - Bóg nie musi naprawiać zła, które wyrządził człowiek. Nie powinniśmy uchylać się od odpowiedzialności za nasze własne grzechy, zrzucając winę na Boga.

Istnieje także inne wyobrażenie Boga jako kochanego, poczciwego staruszka, przymykającego oko na nasze niecne postępki, chętnie wybaczającego swym dzieciom wszelkie przewinienia i z pobłażaniem traktującego nasze grzechy. Jednakże nie zapominajmy o tym, że Bóg nie tylko jest miłością - On jest także światłością. Bóg nie pozwoli pozbawić się czci przez tych, którzy myśląc o Nim w ten sposób, chcą zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia: "(...) A wiedzcie, że kara za wasz grzech was spotka"  (4. Księga Mojżeszowa 32,23).

Możemy radować się z tego, że Bóg jest Bogiem nieskorym do gniewu. On wciąż oferuje swą łaskę i przebaczenie, wzywając każdego z nas: "Upamiętajcie się    i wierzcie ewangelii" (Ew. Marka 1,15)!

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

UWAGA

Wszystkie spotkania chrześcijańskie w Mikołowie (i nie tylko) można śledzić za pomocą kalendarium zamieszczonego obok. Każde wydarzenie zostało opisane (z podaniem godziny i miejsca). Zapraszamy do odwiedzin!

Kalendarz Dobry Zasiew

20
marca

I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów...
List do Kolosan 1,20; List do Galacjan 6,14

Więcej…