Free Themes Joomla by Hostgator

Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Poprawiono: piątek, 20 styczeń 2017

15
marca

Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie Panie, bom jest człowiek grzeszny.
Ewangelia Łukasza 5,8


W piątym rozdziale Ewangelii Łukasza znajdujemy opis osobistego spotkania Szymona Piotra z Jezusem Chrystusem. Piotr oddał do dyspozycji swoją łódź rybacką, aby Pan mógł z niej przemawiać do tłumów. Dzięki temu mógł słuchać słów Jezusa z tak bliska, jak nikt inny.

Potem miało miejsce pewne znaczące wydarzenie: na rozkaz Pana Piotr zarzucił sieć w czasie dnia, co było sprzeczne z rybacką praktyką. Na początku Piotr zaoponował w słowach: „Mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy - jednak potem dodał - ale na słowo twoje zarzucę sieci” (w. 5). To, co się wydarzyło później, było zdumiewającym przypadkiem dla wszystkich obecnych, ale Piotr upadł do stóp Jezusa, mówiąc: „Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny”.

Dlaczego Piotr mówi w ten sposób? Pan nie robił mu przecież żadnych wyrzutów, jedynie uczynił cud, z którego należało się tylko radować. Tym, co skłoniło Piotra do takiego wyznania, było zdanie sobie sprawy, że stoi przed nim Syn Boży, który objawił właśnie cząstkę swojej boskiej wielkości i chwały.

Jeśli masz świadomość Bożej świętości, zobaczysz również pokorę i bezgrzeszność Jego Syna. Nikt z nas nie mógłby stanąć przed Bogiem, ponieważ jako grzesznicy z natury wszyscy jesteśmy zgubieni, ale Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ktokolwiek uwierzy w Niego, otrzyma odpuszczenie grzechów i zapewnienie jak niegdyś Piotr: „Nie bój się” (w. 10)!

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

UWAGA

Wszystkie spotkania chrześcijańskie w Mikołowie (i nie tylko) można śledzić za pomocą kalendarium zamieszczonego obok. Każde wydarzenie zostało opisane (z podaniem godziny i miejsca). Zapraszamy do odwiedzin!

Kalendarz Dobry Zasiew

20
marca

I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów...
List do Kolosan 1,20; List do Galacjan 6,14

Więcej…