Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Utworzono: piątek, 20 styczeń 2017

27
czerwca

Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.


List do Hebrajczyków 13,2


Błogosławieństwo gościnności

Bóg wielokrotnie wzywa nas w Nowym Testamencie do tego, abyśmy byli gościnni. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli (Hebr. 13,2). Jak wiele błogosławieństwa przyniosło już to, że wierzący otwierali swoje mieszkania i swoje domy dla innych!

Biblijne przykazanie jest jednoznaczne: okazujcie gościnność (Rzym. 12,13). W Starym Testamencie widzimy małżeństwo, które wprowadziło ten nakaz w czyn. Wierzący ci, co roku widzieli proroka, który podróżował przez ich wieś. W ich sercach pojawiło się pragnienie, aby wspierać tego męża. Ostatecznie wybudowali dla niego pokój na dachu swojego domu, aby mógł on tam odpocząć podczas swojej służby. Bóg w cudowny sposób pobłogosławił ich oddanie. Kobieta ta po raz pierwszy zaszła w ciążę i następnego roku dzięki łasce Bożej mogła razem z mężem trzymać w ramionach małego chłopczyka (por. 2 Król. 4)!

Oczywiście Pan nie zawsze wynagradza gościnność w ten sam sposób. Jednak Boża zasada pozostaje niezmienna: Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony (Przyp. 11,25). Akwila i Pryscylla, którzy prawdopodobnie również nie mieli żadnych dzieci, pozwolili apostołowi Pawłowi u siebie mieszkać i przez jego obecność z pewnością otrzymali nie mniej błogosławieństw! Otworzyli swój dom również Apollosowi, dla którego czas spędzony pod ich dachem był bardzo pożyteczny i ostatecznie stał się źródłem błogosławieństw dla wielu. Oprócz tego stawiali swoje pomieszczenia do dyspozycji wierzącym, którzy regularnie mogli się tam zgromadzać.

Akwila i Pryscylla – dzięki wierze i oddaniu, małżonkowie ci stali się dla wielu wzorem do naśladowania. Bez wątpienia otrzymają swoją zapłatę, ponieważ Bóg to przyobiecał. Dotyczy to również i nas. Pan wynagrodzi każdy raz, w którym okazaliśmy gościnność i nie zapomni żadnego kubka wody, który podaliśmy innym ze względu na Jego imię (por. Mar. 9,41)!

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

18
lipca

A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Ewangelia Jana 20,26-29

Więcej…