Free Themes Joomla by Hostgator

Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Poprawiono: piątek, 20 styczeń 2017

18
grudnia

Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
Ewangelia Jana 3,7


Nowe życie (Ew. Jana 3)

Wielkim tematem 3. rozdziału Ewangelii Jana jest narodzenie się z wody i z Ducha. Nikodem, żydowski rabin, przychodzi w nocy do Jezusa, aby z Nim porozmawiać. Jednak Pan nie wdaje się w teologiczną dyskusję, lecz bardzo szybko przechodzi do sedna problemu: „Musicie się na nowo narodzić” (w. 7). Widząc zdziwienie Nikodema, tłumaczy mu, jak człowiek może narodzić się na nowo – mianowicie z wody i z Ducha (w. 5). Woda jest tutaj obrazem Słowa Bożego, przez które Duch Święty stwarza nowe, duchowe życie. Źródłem tego życia jest sam Bóg (czyt. Ew. Jana 1,13). Życie to powstaje przez Ducha Bożego, co się zaś tyczy jego charakteru, jest ono czymś zupełnie nowym (por. również 2. Kor. 5,17).

 

Z natury żaden człowiek nie posiada takiego "życia z Boga". Każdy z nas urodził się z grzeszną naturą. To dlatego potrzebujemy nowych narodzin, które są dziełem Ducha Bożego. Konieczność ta istnieje jednak nie dopiero od przyjścia Pana na tę ziemię, lecz już od pierwszego upadku w grzech. Od 1. Księgi Mojżeszowej 3 widzimy działanie Ducha Bożego w ludziach, ponieważ bez narodzenia się na nowo żaden grzesznik nie może zostać zbawiony. Dlatego w swojej rozmowie z Nikodemem Pan Jezus odnosi się do prawd znanych już w Starym Testamencie i wyraża swoje zdziwienie z tego powodu, że uczony w Piśmie nie nadąża za tokiem Jego myślenia i nie rozumie Jego słów (w. 10).

 

Przez ożywiającą moc Ducha Świętego możemy znaleźć się w posiadaniu nowego życia. Tym samym co do zasady stajemy się zdolni, aby mieć społeczność z Bogiem. Wierzący czasu łaski posiadają świadomość, że otrzymali to życie w jego najobfitszej formie, co Nowy Testament wyraża sformułowaniami „życie wieczne” i „życie w obfitości” (Biblia Tysiąclecia, Ew. Jana 10,10). „To napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny” (1. Jana 5,13). To dogłębne przekonanie nie ma nic wspólnego z pychą czy zuchwałością, lecz jest wyrazem wiary w Słowo Boże i Jego zapewnienia.

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
5
6
7
8
10
12
13
14
15
17
19
20
21
22
24
26
27
28
29
31

UWAGA

Wszystkie spotkania chrześcijańskie w Mikołowie (i nie tylko) można śledzić za pomocą kalendarium zamieszczonego obok. Każde wydarzenie zostało opisane (z podaniem godziny i miejsca). Zapraszamy do odwiedzin!

Kalendarz Dobry Zasiew

18
grudnia

Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
Ewangelia Jana 3,7

Więcej…