Free Themes Joomla by Hostgator

Raport z misji na Filipinach

Utworzono: sobota, 27 sierpień 2016

Krótki raport brata Hans Ruedi Grafa z odwiedzin na misji na Filipinach

Kalendarium

Kalendarz Dobry Zasiew

10
lipca

A On mu rzekł: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego.


Ewangelia Łukasza 14,16-18

Więcej…