Billeter - Komentarz do Listów Piotra

Utworzono: piątek, 06 maj 2022

Billeter   Komentarz do Listow Piotra

Apostoł Piotr otrzymał od Pana Jezusa nie tylko klucze Królestwa Niebios, lecz również zadanie, by paść Jego trzodę i strzec (Jana 21) oraz wzmacniać swoich braci. W pierwszym Liście apostoł Piotr przedstawia wciąż na nowo Pana Jezusa, jako przykład do naśladowania dla wierzących. Również szczególnym tematem tego listu są cierpienia, zarówno Pana Jezusa, jak też i wierzących. Swoim adresatom apostoł Piotr przedstawia także przyszłą chwałę, która po tych cierpieniach z pewnością nastąpi.
Z kolei w drugim Liście apostoł Piotr ostrzega wierzących przed:
1. Fałszywymi nauczycielami (2 P. 2,1).
2. Naśmiewcami, którzy będą podważać ponowne przyjście Chrystusa i nastanie Jego Królestwa (2 P. 3,3).
Przedmiotem tego Listu jest ta pewność, że nastanie kiedyś Królestwo
Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł wspomina przemienienie uwielbionego Chrystusa na górze, które symbolizuje wypełnienie zapowiedzi proroków Starego Testamentu odnośnie przyszłego Królestwa i chwały Chrystusa. Niemniej zanim to nastąpi, musi nadejść całkowite zepsucie w chrześcijaństwie na skutek również fałszywych nauk, o czym zarazem pisze apostoł Piotr. W świadomości tych wydarzeń, wierzący mają wzrastać w łasce i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa.

 

Pobierz w formacie PDF

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

18
lipca

A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Ewangelia Jana 20,26-29

Więcej…