Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

Utworzono: wtorek, 26 maj 2020

ZastanowienieMożna z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nie ma w Polsce człowieka, który nidy w życiu nie słyszał o Jezusie. W zasadzie nikt nie podważa faktu historycznego istnienia tej osoby. Ale jaki jest Twój osobisty stosunek do Jezusa Chrystusa? Może to kogoś zdziwić, ale to pytanie ma już ponad dwa tysiące lat. Pierwszy raz zadał je sam Jezus swoim uczniom, kiedy przebywał wśród nich. Jezus zapytał: „Za kogo uważają mnie ludzie?” (Ew. Marka 8:27). Uczniowie podali kilka różnych odpowiedzi. Każdy w jakiś sposób odnosi się do osoby Jezusa. To nie zmieniło się ani trochę w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat. Każdy coś słyszał i wyrobił sobie własne zdanie i jest gotowy do własnej oceny. Zauważmy jedną prawidłowość: wielu ludzi wypowiada się o Jezusie i podaje różne oceny co do Jego osoby, ale każdy kto o Nim słyszał nie może pozostać obojętny. Jedni mogą wypowiadać się gorzej inni lepiej, ale każdy musi osobiście odnieść się do Jezusa Chrystusa. Po chwili pada następne pytanie: „A wy za kogo mnie uważacie?” (Ew. Marka 8:29). I wtedy pada właściwa odpowiedź: „Ty jesteś Mesjasz (Chrystus)”(Ew. Marka 8:29). Ewangelista Mateusz podaje to jeszcze dokładniej: „Syn Boga żywego” (Ew. Mateusza 16:16).Uczniowie rozpoznali w człowieku, synu cieśli, Jezusie obiecanego Mesjasza (Chrystusa), Syna Bożego, tego, który przyszedł aby wykupić człowieka z jego grzechu. To wspaniałe wyznanie było tym czego Pan oczekiwał od swoich uczniów. Oni nie pozostali obojętni na słowa Jezusa, których słuchali w czasie kiedy mogli chodzić za Panem na ziemi. Uznali Go za obiecanego Zbawiciela i jednocześnie Boga objawionego w postaci człowieka. Dzisiaj w roku 2010 po Chrystusie nadal pada pytanie: „Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?” Nie: „Za kogo uważają Go ludzie”, ale „kim jest dla CIEBIE?” Czy tylko postacią historyczną? Czy może niemowlęciem w żłobie? Może kimś wielkim, kto głosił słuszne słowa i nawoływał wszystkich do czynienia dobra? Albo czy możesz powiedzieć: „Jezus jest MOIM Zbawicielem. On umarł za MOJE grzechy na krzyżu na Golgocie. On MNIE wykupił od śmierci i mam w Nim życie wieczne”. Nie możesz pozostać obojętny. Musisz mieć jakieś własne zdanie. Pamiętaj tylko, że niezależnie od tego co Ty uważasz, Jezus jest Chrystusem, jest Synem Boga żywego, jest Zbawicielem świata. Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na to pytanie?

kontakt